KDY: Středa 20. listopadu od 15 hodin
KDE: Knihovna K. H. Máchy
ZA KOLIK: Zdarma

Voice band a štafetové čtení. Pojďte si s námi zarecitovat. Přineste vlastní básně nebo si vyberte z nabídky knihovny.