KDY: Pátek 11. října od 18 hodin
KDE: Kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí
ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Marie Červová je absolventka Konzervatoře v Teplicích v oboru klavír a varhany (1982) a absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – obor HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Působí jako pedagožka na Teplické kontervatoři a je známá v rámci celé Litoměřické diecéze, kde zajišťuje hudební doprovod při různých církevních slavnostních chvílích.

Dagmar Čemusová je absolventem Konzervatoře v Teplicích – oboru operní zpěv, kde studovala u prof. Alexandra Proklova. Své hudební vzdělání průběžně doplňovala studiem na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích na Moravě, kde působila ve třídách Poppy Holden, Jarmily Chaloupkové či Jiřího Kotouče.