KDY: 24. září v 17 hodin
KDE: Podřipské muzeum
ZA KOLIK: 30, 40 korun

Pořadatelé doporučují včasnou rezervaci v přednáškovém sále. Rezervace můžete provést osobně v muzejní pokladně, telefonicky (416 810 761), či prostřednictvím emailu: podripskemuzem@seznam.cz