KDY: Neděle 29. září od 10 hodin
KDE: Hotel Koruna, školicí středisko
ZA KOLIK: 50 Kč

Ko­cou­rek Mod­ro­oč­ko je malé kotě, které se te­pr­ve učí po­řád­né­mu ko­či­čí­mu ži­vo­tu. Jeho prů­vod­cem je učený Bě­lo­vous Zr­zun­da a krás­ná kočka Ze­le­no­očka. Po­stup­ně zjiš­ťu­je, jak do­ve­de být ten oprav­do­vý ko­či­čí život za­jí­ma­vý, někdy tro­chu krutý, ale pře­de­vším krás­ný. Podle krás­né kníž­ky Jo­se­fa Ko­lá­ře vznik­la di­va­del­ní hra plná chytla­vých pů­vab­ných pís­ni­ček Marka Ebena.