Tato částka bude Městu Štětí poskytnuta v rámci plnění Memoranda o spolupráci a jedná se o podporu na rok 2019. „Oproti minulému roku společnost Mondi Štětí navýšila finanční příspěvek o jeden milion korun. Díky tomu můžeme realizovat rekonstrukci školní družiny na Základní škole ve Školní ulici. Bez tohoto příspěvku firmy by byla tato dlouho plánovaná investice pro nás nedosažitelná,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Celkově se příspěvky místním organizacím, určené pro realizaci projektů v rámci programu Patriot v roce 2019, blíží osmi milionům korun. Společnost Mondi Štětí však dlouhodobě podporuje region Štětska nejen finančně.

Stovky hodin dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti pomohli například v Komunitní zahradě, v domově pro seniory a v mnoha dalších neziskových centrech pro komunitu. Během environmentálních dnů navíc zaměstnanci s rodinami pomohli například s obnovou hřiště u Labe.

Papírny ve Štětí letos slaví 70 let tradice výroby papíru a společnost v rámci oslav podpořila akci 55 let Bigbítu ve Štětí a dovybavila místní koupaliště, které Štětí otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci. „Nápad vytvořit v rámci oslav ještě příjemnější prostředí na novém koupališti jsem uvítal a věřím, že ho rodiny s dětmi ocení,“ dodal štětský starosta Tomáš Ryšánek.

(ph)