„Od 6. 12. 2007 musí všichni naši zaměstnanci, kromě osobních ochranných pracovních prostředků nosit oděv, který je opatřený jak signálními, tak reflexními pruhy, aby byli jasně vidět oproti tmavému pozadí a při zhoršené viditelnosti. Pro dodavatele toto pravidlo platí taktéž. Budou muset mít oděv se signálními a reflexními prvky, nebo se budou muset chránit výstražnou vestou“, uvedla mluvčí Lucie Franková.

Cementárna investuje pravidelně každým rokem do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhruba jeden milion korun. V příštím roce však překročí tyto investice částku 9,3 milionu korun.

Finance budou použity především na obnovu vozového parku, kvůli nemožnosti legálně vybavit starší nákladní automobily bezpečnostními pásy– 5 milionů korun, dále do asi čtyřiceti opatření proti pádu z výšky – 2,5 milionu korun. A dále do požární bezpečnosti, konkrétně do rozšíření elektronické signalizace a po revizi analýzy rizik do dalších opatření chránících zaměstnance a kontraktory při jejich práci.

„Podstatou práce bez úrazů je však trvalá pozornost, analýza a nepodceňování rizik, dodržování disciplíny a všech pracovních postupů. Je nutné, aby se každý snažil a chtěl pracovat bezpečně a nad danou činností se zamyslil, protože bez toho jsou všechny investice skoro zbytečné,“ dodává Lucie Franková.