„Nejsem s ním rozhodně spokojen. Problém je v tom, že úředníci ani stavebníci v něm stále ještě nejsou dostatečně proškoleni a každý si jeho ustanovení vykládá jinak. A také není vůbec jasné, jaká stavba může být stavěna pouze na ohlášku a jaká již potřebuje stavební povolení,“ uvedl litoměřický projektant, který si nepřál uvést své jméno.

„Nový stavební zákon přinesl zatím spíše chaos. Vůbec nechápu proč například na stavbu plotu musí být od určité výšky stavební povolení,“ postěžoval si Aleš Morvay, projektant a stavebník z Ústí nad Labem.

Stavební zákon se novelizuje

Poslanecká sněmovna na konci minulého týdne v prvním čtení podpořila návrh novely stavebního zákona, která má napravit či odstranit některé chyby vzniklé v novém stavebním zákonu platném od ledna. Zatím půjde jen o malou novelu a ministerstvo vypracuje do konce roku celkovou novelu zákona. Ta by měla odstranit většinu problémů zákona.

Novela řeší mimo jiné povolování souboru staveb. Pokud například stavebník staví současně rodinný dům a vedle něj garáž, projedná to stavební úřad prostřednictvím jednoho povolení. Předloha dále mění režim stavby plotů. Například všechny ploty vyšší než 1,8 metru hraničící s veřejným prostranstvím podle současného platného stavu vyžadují stavební povolení a nesmí být postaveny svépomocí. Stavebník musí předložit projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou. To má být v novele také odstraněno.

Stavební úřad změny vítá

„O chystaných změnách jsme již byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj informováni. Jsem rád, že ke změnám dochází, protože například bylo nelogické, abyste si rodinný domek do 150 metrů čtverečních postavil na ohlášku, ale stavbu oplocení domu, které je vyšší než 1,80 metru, muselo projít územním a stavebním řízením,“ vítá novelizaci stavebního zákona vedoucí litoměřického stavebního úřadu Jan Nejtek.

„Novela má řešit i povolování souboru staveb, tedy nově možnost ohlášení stavby rodinného domu a zároveň s ním například i příjezdové cesty nebo přípojky. Ale náš stavební úřad již nyní takto postupuje. Vítám i řešení dalších nesrovnalostí,“ říká Jan Nejtek.

Další změny budou následovat

Po první novele stavebního zákona má následovat v rychlém sledu hned druhá, obsáhlejší.

„Podle informací, které mám, by ve druhé novele mělo být novelizováno 31 záležitostí. S ohledem na dosavadní praxi si přeji, aby bylo zjednodušeno provádění staveb svépomocí. Nyní například můžu postavit svépomocí domek do 150 metrů čtverečních, ale už nemůžu svépomocí postavit dvougaráž. Nejde totiž o ohlašovanou stavbu, ale o povolovanou. Tudíž si na její stavbu musím objednat firmu. To je také zbytečný problém,“ uzavřel Jan Nejtek.