Co je ROZAM?

ROZAM je zkratka dvou slov – Rozvoj zaměstnanců. Projekt podporuje vzdělání zaměstnanců malých a středních podniků. Projekt ovšem nefunguje v celém Česku, ale pouze ve třech krajích – a Ústecký kraj je jedním z nich. Dále pak ještě ve Zlínském a na Vysočině. A podniky v Ústeckém kraji mají o projekt velký zájem. „Zájem je dvakrát větší, než jsme čekali,“ říká vedoucí projektu Karel Pelán s tím, že se s projektem v regionu seznámilo již několik desítek podniků.

Podpora

Pokud se podnik rozhodne poslat své zaměstnance na nějaký vzdělávací kurz, může na něj prostřednictvím projektu ROZAM získat peníze z Evropské unie. Nedostane však sto procent, ale pokud půjde o vzdělání v oblasti technické, třeba kurz soustružení, může dostat dotaci ve výši až 80 procent ceny kurzu. Další oblasti už jsou dotovány méně. Například informatika a výpočetní technika padesáti procenty.

Pospěšte si!

Protože do Ústeckého kraje míří v první fázi projektu pouhých čtyři sta tisíc korun, měly by si podniky pospíšit. „Pokud ale podnik přijde včas a zaregistruje se, vidí předem, jakou dostane dotaci,“ dodává Pelán.

ROZAM by měl kromě ušetřených prostředků podnikům poradit vyznat se v džungli nabídky nejrůznějších kurzů a seminářů, které různé vzdělávací instituce nabízejí.

Dalším plusem je, že ROZAM za podnikatele odvádí značnou část administrativy, která je spojena s procesem získávání dotací. Přitom podnik si sám zvolí, na jaký kurz své zaměstnance vyšle.

ROZAM získal, stejně jako kraj Zlínský a Vysočina, podporu kraje. „Podpora malého a středního podnikání, stejně jako podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů jsou jedny z priorit rozvoje Ústeckého kraje,“ uvedl člen Rady Ústeckého kraje Pavel Kouda.