O výsledcích jejich práce se mohou přesvědčit návštěvníci v pátek zahájeného zahradnického veletrhu Zahrada Čech, a to konkrétně při prohlídce pavilonu A.

Zelinářská unie Čech a Moravy byla před deseti lety vystavena velkému tlaku nabídky ze zahraničí. Mnoho firem nevydrželo z různých důvodů a ukončilo činnost. Patrné je to i na Litoměřicku a v celém Polabí, které bylo produkční i zpracovatelskou oblastí. Žalostný stav je především ve zpracování zeleniny i ovoce, z původních firem zůstala pouze společnost Severofrukt Travčice. V pavilonu A je vystavena velká část hybridních odrůd zeleniny, vhodných především k produkčnímu pěstování. Expozice je především ukázkou tvořivosti a nadšení ovocnářů a zelinářů ze severních Čech a přilehlých regionů a výsledků jejich práce – velice pěkného a hlavně zdravého ovoce a zeleniny.

„V posledních letech se u našich firem hodně změnilo. Většina se konsolidovala a je konkurenceschopná, a to i přesto, že dovoz některých komodit je stále za dumpingové ceny. Nejsme proti dovozům takových druhů zeleniny, které u nás nejsme schopni vypěstovat v požadované kvalitě, ceně či spotřebitelském termínu. Musím však potvrdit, že v posledních letech nás dovozy už tolik netrápily.V současné době naši zelináři hospodaří na produkční ploše zhruba 11 tisících hektarů, což je proti minulosti výrazně méně, ale dnes postačující. Pěstování zeleniny se zabývá zhruba 600 pěstitelů od těch nejmenších až po velké podniky, které obhospodařují několik set hektarů,“ uvedl prezident Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.

Pěstitelé využívají nejmodernějších metod a technologií a osvědčených odrůd. Využívají, jak řekl Zeman, integrovaného systému pěstování zeleniny i ochrany rostlin, což znamená, že se dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizují se nežádoucí vstupy agrochemikálií. Pesticidy se používají až po vyčerpání všech možností nechemických způsobů ochrany.

„Naše unie nabyla přesvědčení, že je třeba nejen vyrábět, ale také svou produkci propagovat. Proto jsem dal paní ředitelce Matouškové při loňském jubilejním ročníku slib, že se na výstavu vrátíme, a slib jsem dodržel. Výstava i prodej zeleniny na zahradnický veletrh historicky patřila a patří. Dokazujeme tím veřejnosti, že jsme schopni zeleninu vypěstovat, byť i na limitované ploše, ale v dostatečném množství a ve výborné kvalitě. Škoda, že v Česku není dostatečná zpracovatelská kapacita, která by dokázala naše plodiny uchovat i pro delší konzumaci,“ sdělil Jaroslav Zeman.

Zelinářská unie, stejně jako její sesterská unie ovocnářů propaguje a využívá integrovaného systému pěstování zeleniny a ochrany rostlin. To znamená, že zelináři dávají přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizují nežádoucí způsoby agrochemikálií. Např. pesticity používají až po vyčerpání všech možností nechemických způsobů ochrany. Spotřebitel si může vybírat tu nejkvalitnější zeleninu i podle tradičního loga Klasa či loga Kontrolovaná zelenina z integrované produkce.