Odpověď: Zákonem není stanovena přesná věková hranice. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit, tedy do doby, než je soustavného výdělku schopné Dosažením zletilosti neztrácí účinnost rozhodnutí o výživě nezletilého dítěte. Dosažení věku 18 let je podle zákona o rodině významné jen z hlediska procesního, neboť do zletilosti dítěte může soud zahájit řízení o určení výživného i bez návrhu, kdežto po dosažení zletilosti jen na návrh oprávněného dítěte. Pokud např. zletilé dítě řádně studuje na vysoké škole (denní studium), trvá závazek k placení výživného po dobu studia.