Odpověď: Nemusíte se ničeho obávat, hlášení trvalého pobytu má evidenční charakter a význam lze nalézt v oblasti veřejného práva ( má význam např. pro výkon volebního práva). V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel trvalý pobyt nezakládá žádná práva k objektu, na jehož adrese je občan hlášen a ani k vlastníkovi nemovitosti.
Zákon o evidenci obyvatel proto neváže přihlášení k trvalému pobytu na užívání objektu a nestanoví povinnost občana hlásit změnu místa trvalého pobytu. Správní orgán v případě splnění zákonem stanovených podmínek pro přihlašování k trvalému pobytu ani nezkoumá, zda adresa místa trvalého pobytu odpovídá místu, kde se občan skutečně zdržuje.
Pokud podáte jako vlastník domu návrh obecnímu úřadu a prokážete, že užívací právo bývalého manžela k domu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako jeho místo trvalého pobytu a dále že bývalý manžel tento dům neužívá, obecní úřad rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.