Odpověď: Je třeba rozlišit dva případy. Pokud se kterýkoliv z manželů za trvání manželství stane členem bytového družstva a nájemcem družstevního bytu, vzniká společný nájem a společné členství manželů v družstvu. V případě rozvodu se pak musí manželé dohodnout, kdo z nich bude dále byt užívat. Pokud se nedohodnou, rozhodne o zrušení společného nájmu a o tom, kdo z manželů bude nadále výlučným nájemcem a členem družstva, na návrh jednoho z nich soud. Pokud vzniklo členství v bytovém družstvu jednomu z manželů před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. Rozvodem pak právo společného nájmu zanikne a právo užívat byt zůstane tomu z manželů, který byl nájemcem bytu před uzavřením manželství.