Odpověď: Podle ustanovení § 133 odst. 2 obchodního zákoníku může společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada omezit jednatelské oprávnění jednatelů. Takové omezení je však neúčinné vůči třetím osobám. Pokud tak jednatel společnosti jednal v rozporu se společenskou smlouvou, nezpůsobilo takové jednání neplatnost smlouvy. Pozor ovšem na situaci, kdy společenská smlouva či stanovy určují, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně. Uvedené nelze považovat za omezení jednatelského oprávnění ve smyslu ustanovení § 133 odst. 2 obch. zák. , neboť v tomto případě jde o určení způsobu jednání jménem společnosti podle ustanovení § 133 odst. 1 obchodního zákoníku.