Odpověď: Společník společnosti s ručením omezeným ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše, která je tvořena součtem všech nesplacených částí vkladů všech společníků, a to podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje rozsah tohoto ručení. Znamená to, že pokud jeden ze společníků nesplatil vklad napříkla ve výši 50 000 korun, ručí za dluh společnosti s ručením omezeným všichni společníci až do výše padesáti tisíc korun. Za závazky společnosti, které vznikly do 31. 12. 2000, však ručí společník pouze do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.