LITOMĚŘICKO - Projekt Domu křesťanské pomoci Bethel, který se naplno rozběhl v únoru letošního roku, přináší ovoce. Bethel vymyslel a od prosince 2006 začal realizovat projekt „Progresivní program pro pracovní uplatnění mladých lidí v litoměřickém regionu". V únoru letošního roku nastoupilo do rekvalifikačního kurzu Zahradní a sadové úpravy šest rekvalifikantů a po tříměsíčním absolvování kurzu, zakončeném závěrečnou zkouškou nastoupila většina, čtyři účastníci, do zaměstnání.
„Kurz mohu doporučit. Dozvěděl jsem se o něm u nás v Naději. Po tříměsíčním kurzu jsem nastoupil od května do zaměstnání a jsem tomu rád. Snad to vydrží, “ uvedl Petr Hájek, absolvent kurzu a klient litoměřického domu „Naděje“ .
„Obyvatelé Domu na půli cesty jsou většinou ve věku, kdy si poprvé hledají pracovní uplatnění. Často nemají dokončené základní vzdělání. Chybí jim konkrétní kvalifikace a také představa o tom, čím by se chtěli živit,“ sdělila Lenka Hamelová, vedoucí oddělení Úřadu práce v Litoměřicích.
Výše jmenový grantový projekt tedy slouží nezaměstnaným lidem ve věku od 18 do 29 let, kterým v uplatnění na trhu práce může bránit nedostatečné vzdělání, slabé sociální dovednosti nebo jsou ohroženi diskriminací s ohledem na etnický původ, anebo prostě mají nedostatek životních zkušeností.
Projekt funguje jako prevence sociopatologických a kriminologických jevů.
„Do druhé části projektu, která také umožňuje rekvalifikaci na číšnické práce nebo řízení vysokozdvižného vozíku, se ještě v těchto dnech mohou přihlásit poslední zájemci,“ uvedl Jan Kožešník vedoucí střediska PROGRES . Donátorem akce je Evropský sociální fond.