Jména nejlepších odtajníme 23. února v KD Litoměřice, kdy se oceněným sportovcům a divákům na pódiu představí Lešek Semelka, Andrea Mea, Nela Kajlová a také řada regionálních talentů vybraných ze sportovních oddílů a tanečních klubů. Moderátorem bude znovu Radek Šilhan (O2 TV).

Novinkou ankety je udělování Ceny Josefa Masopusta. Legendární fotbalista a trenér, držitel Zlatého míče z roku 1962, držitel řady ocenění a rytíř fotbalových trávníků opustil naše řady v červenci letošního roku a vyhlašovatelé ankety se dohodli s Klubem přátel Josefa Masopusta na udílení této prestižní ceny. Jejím laureátem bude v každém okrese hráč, klub, tým, případně funkcionář, který podle mínění příslušného OFS nejvíc naplňuje právě odkaz Josefa Masopusta – čestný, obětavý, pracovitý a vždy fair hrající nebo jednající člověk.

Za účelem shromáždit nejlepší výsledky sportovců a kolektivů v litoměřickém regionu pro vyhlášenou anketu se obracíme na Tělovýchovné jednoty, Sportovní kluby a další sportovní subjekty se žádostí, aby navrhly do této ankety své nejlepší sportovce a sportovní kolektivy. Na základě návrhů zpracujeme jejich osobní údaje a dosažené výsledky v roce 2015. Návrhy zasílejte prosím na adresu: ladislav.pokorny@denik.cz, v kopii na ltmcstv@iol.cz.

Celkový seznam bude předložen k posouzení široké čtenářské a sportovní veřejnosti v denním tisku a na webu www.denik.cz.
Pro zařazení sportovce do ankety je třeba uvést následující informace: jméno a příjmení, rok narození, adresa, telefon, email, příslušnost k TJ, SK, sportovní odvětví a disciplínu, ve které dosáhl navrhovaný nejlepších výsledků. Dále základní údaje o jejich trenérech. Podmínkou zařazení je, aby navrhovaný byl členem sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo jiného spolku se sídlem v okrese Litoměřice.

Vyhlašované kategorie pro rok 2015

•Jednotlivci – dospělí (10 sportovců nad 18 let)
•Kolektivy dospělých (3 kolektivy)
•Jednotlivci – mládež (r. 1997 a mladší, 5 sportovců do 18 let)
•Kolektivy mládeže (roč. 1997 a mladší, 3 kolektivy)
•Handicapovaný sportovec (1)
•Masters (r. 1975 a starší, 1)
•Trenér či trenérka (1)