Pro řadu lidí je BOGI SPORT neznámý pojem, můžete upřesnit, o co jde?
Je to všeobecná dětská sportovní přípravka pro děti od věku 4 do 12 let. U nás probíhá všeobecná příprava dětí a mládeže v několika sportech. Ta dnes bohužel u mnoha dětí chybí, právě prot vznikl Bogi sport klub.

Co tedy přesně děti trénují?
Děti u nás projdou průpravou v několika míčových sportech, atletice, gymnastice, bojových sportech a uměních. Je důležité, aby načerpaly všeobecný rozvoj pro jejich budoucí zaměření. Celá naše přípravka je zaměřená na sport formou zábavy.

Jaký je rozdíl mezi vaší přípravou a přípravou ve sportovních klubech?
Bohužel, většina klubů chce po dětech v tomto věku výsledky a úspěchy, což je chybou. Děti v tomto věku mají projít všeobecnou zábavnou přípravou, aby došlo k rozvoji jejich tvořivosti. Pokud se dítě již od útlého věku zaměřuje pouze na jediný sport a je vedeno pouze k úspěchům, stává se, že kolem 15. roku vyhoří a se sportem skončí.

Proč jste se rozhodl odstartovat tento projekt a jak dlouho fungujete?
Mnohokrát jsem se setkal ve svém okolí s rodiči, kteří se nedokázali rozhodnout do jakého sportovního klubu či kroužku své dítě přihlásit. Nevěděli, v jakém sportu by vynikalo či co by ho bavilo. A tak vždy museli podniknout krok do neznáma a doufat, že nezvolili špatně. Proto mě napadlo, zdali tu není jednodušší možnost. Netrvalo dlouho a vznikla myšlenka všeobecného sportovního rozvoje, kde by se dítě nesoustředilo pouze na jeden sport. Fungujeme od září roku 2018.

Je o vaši práci zájem? Jaká je zhruba členská základna?
Musím říci, že o náš projekt je ohromný zájem jak ze strany rodičů, tak i dětí. Když jsme v září zahajovali BOGI SPORT prvním tréninkem, přišlo k nám 90 dětí! To nás samozřejmě překvapilo, ale s tímto počtem jsme si bez problému poradili. V dalších dnech jsme děti rozdělovali do několika tréninkových skupin. Dnes naše základna činí 95 členů. Zájem ze strany rodičů je po celý rok, bohužel nás limituje kapacita prostorů.

Dá se tedy říct, že jste jakousi přípravou a děti se u vás mohou rozhodnout, na jaký sport se chtějí do budoucna specializovat?
V podstatě ano. BOGI SPORT má více cílů, zde bych zmínil dva nejhlavnější. První – chceme dětem otevřít cestu ke sportu. Když se dívám jako učitel a zároveň i trenér na děti, vidím velký problém v tom, že dnes z nich málokdo sportuje či sportuje rád. Proto u nás chceme navodit příjemné prostředí pro každého. Druhým cílem je připravit každé dítě v daném sportu ve kterém vyniká na další specializaci.

Uvádíte, že sportovní odvětví pak dokážete doporučit, čím vším se u určování, na co by se mohlo dítě hodit, řídíte?
Spíše, než abychom určovali či řídili, musím podotknout, že dítě přijde i samo na to co ho baví. Protože u nás si doopravdy odzkouší několik sportů ve kterých i dále pokračuje jejich průprava. V té průpravě už se zjišťuje jestli dítě baví více kolektivní nebo individuální sport. Dále jestli dítě má větší vlohy k míčovým sportům nebo nemíčovým. Během toho je jim neustále vštěpován základ z atletiky, gymnastiky a bojových sportů. Tato fáze trvá 2 – 3 roky, ale již po prvním roce, je trenér schopen na základě poznatku o dítěti, vyhodnotit, kterým směrem by se mělo dítě v budoucnu vydat.

Jde pouze o trénink, nebo mají vaši svěřenci možnost i různých zápasů a turnajů?
Máme připraveno i několik závodů, turnajů i zápasů. Pár z nich probíhalo formou mini zápasů v rámci tréninku. Během prvního roku těchto aktivit bylo méně, za což mohlo počátek našeho projektu a poznání všech okolností. Na druhý rok již probíhá spolupráce s ostatními kluby, kdy od září rodiče i děti dostanou stanovený harmonogram akcí na celý rok. Je připraveno několik turnajů a zápasů s řadou klubů. Dále se bude konat vánoční a předprázdninový turnaj, tyto akce jsme uspořádali již v prvním roce a byl o ně ohromný zájem. Pro příští rok tyto dvě akce budou zpřístupněny i pro širokou veřejnost.

Ve svém týmu máte několik trenérů, fyzioterapeuta a další odborné pracovníky…
Povedlo se mi sestavit skvělý tým trenérů. Většinu jsem poznal při svém studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ostatní znám ze sportovního prostředí. Musím říci, že trenéři odvádí úžasnou práci. Jak děti vedou, věnují se jim a připravují si tréninky. Za to jim velice děkuji a vážím si toho. Navázali jsme spolupráci s fyzioterapeutkou, která dochází na tréninky a věnuje se dětem. Pokud někteří děti potřebují více práce navštěvují ji v ordinaci.

Je to pro vás spíš práce, nebo koníček?
(smích) Obojí. Dělám to co mě baví, takže ani nelze říci, že by to byla opravdová práce. Od září budeme rozjíždět naší přípravku i v Ústí nad Labem, takže většina mého času připadne pouze BOGI SPORTU. Povolání učitele rozhodně vypustit nehodlám, tato práce mě také baví a naplňuje.

Setkáváme se i s pojmem BOGI CUP, o co přesně se jedná?
BOGI CUP je mezi školní turnaj, který trvá po celý školní rok vždy jednou za měsíc. Mezi sebou soutěží základní školy, přičemž jsou žáci rozděleni do dvou věkových kategorií. Soutěží se v atletice, míčových hrách (basketbal, futsal, přehazovaná, florbal), bruslení, plavání a dalších. Každé škole jsou na konci soutěžního dne přiřazeny body dle výsledku jednotlivých žáků či týmů, které se sčítají a na konci školního roku se vyhlásí vítěz na velkém finále, který obdrží putovní pohár. Školy umístěné do 3. místa jsou odměněny sportovními pomůckami, finančním poukazem apod. Všichni zúčastnění dostanou tričko s logem.

Jak probíhal letos?
Prvního ročníku se zúčastnily čtyři základní školy, což hodnotíme velmi pozitivně. Velké finále proběhlo 5. června v lovosické hale Chemik, vítězem se stala ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích. Předání putovního poháru provedl místostarosta Lovosic, ceny zajistil náš sponzor firma Somavedic. Zúčastněných žáků bylo hodně, a za to jsme velice rádi, protože myšlenka BOGI CUPU je začlenění co největšího počtu žáků z každé školy.