„Historie MTB cross country sahá do roku 2003, kdy nultý ročník pořádali roudničtí horolezci,“ prozrazuje Zdeněk Němec, který se na přípravě akce podílí i tentokrát. „Letos je připraven nový okruh v lese Hostěraz nad městem a v prostorách zrekultivované skládky. Jedou se tři asi osmikilometrové okruhy s náročnými a technickými výjezdy, odvážnými sjezdy a pár umělými překážkami.“

Start je 7. dubna ve 13 hodin na Karlově náměstí v Roudnici. Závod se jede za běžného provozu po městských komunikacích a lesních cestách. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jeho počínáním k ostatním osobám. Závodník je povinen řídit se regulacemi tohoto závodu a pohybovat se výhradně po vyznačené trati. Každý závodník je povinen použít ochrannou přilbu homologovanou pro cyklistiku. Při prezentaci v kanceláři závodu svým podpisem stvrzuje, že rozumí a souhlasí s podmínkami pořadatele závodu.

Kategorie: A muži 18 - 29 let, B muži 30 - 39 let, C muži 40 - 49 let, D muži 50 - 59 let, E muži
60 a více, F ženy 18 a více, G junioři 17 a méně (pouze se souhlasem rodičů). Pamětní medaile jsou připraveny pro první tři v každé kategorii. Nejrychlejší muž – hlavní cena „anděl", nejrychlejší žena – hlavní cena "pták".

Přihlášky: bobpechar@seznam.cz nebo www.kralstredohori.cz a v den závodu v kanceláři závodu (VIP stan Hostěraz od 10 – 12:15). Info: B. Pechar 724 486 266.