A co to vlastně jsou minikáry? Závody minikár jsou malým „motoristickým sportem" nejen pro děti. O motorismu je třeba hovořit pouze v uvozovkách, protože minikáry žádný vlastní pohon nemají. Jsou to vozidla, pohybující se pouze silou gravitace, určená pro jízdu z kopce, na uzavřené silnici, či jiné vhodné dráze. Při závodech však nestačí pouze sjet nejrychleji kopec. Na trati jsou postaveny slalomové úseky a každé sražení bójky je trestáno dvěma trestnými vteřinami případně diskvalifikací z jízdy při špatném průjezdu slalomu.

Slalom je prozatím specialitou České a Slovenské republiky, v ostatních zemích Evropy se jezdí pouze sjezdy.

NA KOPEC se závodníci musí nějak dostat, dolů už to jde samo.

Historie tohoto sportu v Litoměřicích sahá do přelomu 80. a 90. let minulého století.  Na počátku byla spolupráce se SSM (Svazarmem) a BESIPem. Minikáry v Litoměřicích byly vždy v úzké spolupráci s Domem dětí a mládeže. Litoměřičtí jezdci se i v minulosti zúčastňovali nejen volných závodů, ale i větších podniků, jako jsou Mezinárodní šestidenní, Mistrovství republiky a Poháry vítězů. Častokrát stáli jezdci na stupních vítězů a vítězili nejen jako jednotlivci, ale i v soutěžích družstev. Klub minikár v Litoměřicích v minulosti pořádal dva ročníky Mezinárodní šestidenní, na kterou ještě po letech závodníci rádi vzpomínají. A mimo několika pohárových závodů pořádal také několikrát MČR.

V současné době má Klub minikár při DDM Rozmarýn sedm aktivních jezdců, kteří se i v silné konkurenci ostatních závodníků z celé republiky i Slovenska často umisťují na stupních vítězů. Do nové sezony 2015 by rádi rozšířili členskou základnu, aby minikáry v Litoměřicích pokračovaly i nadále.