Za BK Slavoj Litoměřice odpovídal šéftrenér sportovního střediska mládeže Jan Dvořáček.

Jak se podle vás dotkne pandemie covidu sportování mládeže? Nebojíte se, že některé děti se ke sportu už nevrátí?
Již teď je jisté, že aktuální situace bude mít negativní dopady v mnoha oblastech vývoje dětí a mládeže. Nejenže dojde ke snížení úrovně pohybových dovedností, ale zhorší se také – a to především – zdravotně orientovaná zdatnost a sociální dovednosti. Je samozřejmě možné, že mnoho dětí ztratí zájem o organizované sportování, na které si teď i přes snahy většiny trenérů téměř odvykly. Já jsem však optimista a věřím, že chuť a hlad po pohybové aktivitě, soutěžení a kontaktu s kamarády či trenéry bude hrát ve prospěch sportovních organizací. Bude tak do velké míry záležet na klubech, jak se jim v době po pandemii podaří děti přilákat zpět do svých řad.

Máte už nějaké náznaky, jak to bude ve vašem oddíle? A jak se snažíte dětem současnou situaci vynahrazovat?
Náznaky nejsou… Nikdo vám neřekne, že jakmile dojde k umožnění organizovaného sportování, tak už nepřijde. Mohli bychom sice usuzovat podle účasti na online trénincích či plnění plánů a výzev, kde máme pokles o třetinu až polovinu účastníků, to však nemá vypovídající hodnotu. Děti už jsou přítomností ve virtuálních místnostech přesycené. Sotva jim skončí online výuka, trenér po nich chce online trénink. Navzdory pestrosti obsahu to nejde takto dělat do nekonečna – časem to přestane bavit i nejvíce motivované dítě, takže se příliš nedivím, že o tyto aktivity klesá zájem. I tak se nadále snažíme vytvářet všemožné výzvy, realizujeme společné tréninky napříč sportovními odvětvími. Trénujeme třeba s ústeckou taneční školou, soutěžíme s hráči přilehlých klubů. Samozřejmě také zasíláme individuální plány.

Může covid ovlivnit i příliv sponzorů pro mládež? Spoléháte jen na sponzory, nebo pokrýváte příjmy mládeže jinak (třeba z dotací, či z příspěvků města, kraje apod.)?
Příliv je dle mého názoru trochu vizionářský termín, přesto tvrdím, že jakmile se vrátíme k „běžnému“ životu bez výrazného omezení, tak bude třeba vynaložit maximální úsilí k tomu, abychom na sebe opět upozornili. Dokážeme-li přilákat další členy do našeho klubu a opět v nich probudit lásku k pohybu a basketbalu, tak věřím, že by právě zvýšený zájem o sportování u nás mohl přilákat potenciální sponzory. Spoléháme především na dotace města, kraje a federace, o které jsme zatím kráceni nebyli. Co se může dít v další sezóně nevíme. Kromě toho nás samozřejmě podporují také naši sponzoři. K finančnímu zajištění klubu také výrazným způsobem přispívá náš předseda, pro něhož je zmíněný rozvoj dětí a mládeže na prvním místě.

Jaké má vaše mládež zázemí a kolik máte k dispozici trenérů? Jsou mezi nimi i profi trenéři?
Celkové zázemí, tím je myšleno i služby, které našim členům poskytujeme, je na kvalitní úrovni. Vzhledem k tomu, že je basketbal halový sport, tak máme tělocvičny k dispozici v průběhu celé sezóny. Pro tréninky a utkání družstev našeho klubu jsme doposud využívali tři námi plně vybavené tělocvičny. Dále poskytujeme trenéry do pěti spolupracujících základních škol, kteří zde realizují sportovní kroužek se zaměřením na basketbal. Mimo to našim hráčům a hráčkám umožňujeme hrazený vstup do plaveckého bazénu a posilovny. K dispozici také máme externího fyzioterapeuta, který se v případě potřeby našim svěřencům věnuje. Díky nadstandardním vztahům s lékařským personálem našim členům dokážeme zajistit potřebné vyšetření či léčbu v maximálně krátkém horizontu. Co se týče trenérů, tak těch doposud bylo kolem sedmnácti. Profi trenér, který by se živil pouze basketbalem, je v našem klubu jen jeden.

Jaká je konkurence v náborech do ostatních sportovních klubů v regionu? Zkuste na otázku odpovědět ať už z pozice různých sportovních odvětví, nebo mezi jednotlivými kluby ve stejném sportu…
Konkurence je samozřejmě veliká. Každý se snaží přilákat co nejvíce dětí do svého klubu, protože právě velikost členské základny do jisté míry ovlivňuje úspěšnost dané organizace. Množství náborových akcí tak rok od roku stoupá. Nejen členská základna je však nezbytným předpokladem dobře fungujícího klubu. Je důležité pak svým členům nabídnout maximum péče a podpory, o což se basketbal v Litoměřicích neustále snaží. Náš sport má zde velikou tradici a přízeň rodičů a dětí jsme si zasloužili právě naším neobyčejným přístupem. Konkurenci ostatních klubů v celém regionu tak vnímáme jako faktor, pozitivně přispívající ke zvýšené aktivitě a snaze našeho klubu.

AUTOŘI: JAKUB VÍTEK, DANIEL BRZÁK