Téměř 22 km dlouhý rovinatý okruh vede po trase: Zavadilka Chodouny Polepy Vrutice Svařenice Mastířovice Vetlá Kyškovice Zavadilka. V závodě startují libovolná kola a libovolně složená družstva.

Kategorie jsou rozděleny podle součtu věků závodníků v trojici. Nejmladší nová kategorie je do 50 let, dále pak do 90 let včetně, 91 120, 121 150, 151 180, 181 210 let a 211 a více. Oceněna bude tradičně i kategorie žen a rodinná kategorie.

Pod záštitou starosty obce Vědomice je nově vypsána i kategorie obec město (družstvo libovolně složené, ženy, muži a to ze zastupitelů, úředníků, případně strážníků MP). Kancelář závodu bude otevřena v místě startu od 11 hodin. Pro prvá tři družstva v každé kategorii jsou připraveny medaile a věcné ceny.

Hned druhý den od 10 hodin uspořádá KCR Roudnice Memoriál Vladimíra Urbana nejst. silniční závod s hromadným startem. Tento rok je poprvé zařazený v seriálu Severočeské amatérské ligy, je tedy přístupný i všem neregistrovaným cyklistům.

Více o kategoriích i délce jednotlivých závodů najdou zájemci na www.kcr.cz a www.amaterskaliga.cz.