Za poškození jména nejvyšší soutěže, k němuž došlo díky jeho vyjádřením do médií, mu svaz udělil nejtvrdší trest ve své historii. Náprstek nesmí být členem Svazu futsalu po dobu 5 let.

Komise zdůraznila, že etické řízení, v rámci něhož byl trest vynesen, nebylo vedeno kvůli odstoupení ze soutěže, nýbrž právě za jeho poškozující výroky o prohnilém vedení svazu. Přestupky, kterých se klub dopustil svým odhlášením, jímž poškodil VARTA futsal ligu a také juniorskou ligu, bude řešit disciplinární komise futsalu, která vynese další tresty.

„Etické řízení bylo vedeno na návrh předsedy komise pana Mesteka za nevhodné mediální výstupy pana Náprstka ve věci odstoupení Gardenline Litoměřice ze soutěží,“ stojí v prohlášení komise. Podle něj se Náprstek zasedání zúčastnil, vyslovil lítost nad poškozením ligy a omluvil se za některá svá vyjádření. Prohlásil také, že dojde-li k pozitivním změnám v jarních volbách nového vedení svazu, mohla by se firma Gardenline stát partnerem ligy. Přesto ale tvrdému postihu neunikl.

„Miloš Náprstek bezprecedentním způsobem hrubě, úmyslně a opakovaně poškodil image a reputaci futsalu, navíc porušil šest článků Etického kodexu,“ stojí v odůvodnění komise.