I nejen o tom jsme si povídali s Petrem Bilíkem. Co už bylo zmíněno, navíc dáno do souvislostí, si vyžádalo otázku: kolik má SK členů? „Aktivních reprezentantů momentálně deste a těch, kterým se kickbox stal koníčkem evidujeme kolem padesátky! K těm nejúspěšnějším patří Pavel Vojík (27), Marek Altman, který se dokonce stal nedávno vícemistrem ČR."

Skutečně půl stovky?

„Přitom nejde o chvilkový zájem, ale cílený. Dostat se našemu sportu na „kobylku", a tak v něm zdomácnět!"

Doslechli jsme se, že o kickbox projevují zájem i děti…

„Těch tu máme kolem dvacítky …"

Postarat se o jejich sportovní růst asi představuje, že musíte být neustále v pozoru?

„Podceňovat, stejně tak jako přeceňovat, natož ignorovat pubertální psychiku to by bylo špatné pro obě strany. Jako trenéři spolu s Vojtou Smetanou a Alešem Javorkem si to bezezbytku uvědomujeme. Každý chybný krok se vymstí, protože současné mládí je na jakoukoliv povrchnost více než citlivé. Umí rány přijímat, ale i rozdávat. Pakliže vidíte, že vás kluci, holky berou, uvědomujete si, že takto strávený čas má hlavu a patu."

Z vašeho vyznání lze dedukovat: Kickbox vaše svěřence baví. Nebo se snad mýlíme?

„Troufnu si dokonce říct, že mnohé těší. Kdyby byl opak pravdou , určitě by jejich zájem nepřetrvával, ale dříve či později skončil."

Není trénink jako trénink. Pro školáky je jistě v ledasčem odlišný od těch pro dospělé?

„Respektujeme Komenského moudro, že nejen škola, ale i kickbox, by měly být hrou. Se vším, co k ní patří. Zájmem počínaje a i těm méně talentovaným umožnit si zatrénovat v rámci možností, aby si po několika trénincích neřekli čeho moc, toho příliš. Končím!"

Dá se touto náročnou cestou dorazit postupem času k smysluplnému cíli?

„Vypěstovat sportovního ducha v horizontu několika let skutečně není nejsnažší. Ale právě hrou jsme si ověřili, že jsme se vydali správnou cestou a děti ji berou."

Co jim je od přírody dáno, to je soutěživost, chuť samy sobě dokázat, co už jsme je v SK naučili?

„Jedna věc je úspěch, tou druhou nezdar. Vracet poraženým ztracenou sebedůvěru, to je velmi citlivá záležitost, jak jim co nejpřirozenější cestou dodat chuť na sobě pracovat a tak se postupně zlepšovat."

Do jaké míry se vám tahle práce daří?

„Docela ano, protože ty „poražené" motivujeme v duchu: budete-li na sobě pracovat, můžete pak svému soupeři jednoho dne vrátit vše i s úroky!"

Kdo SK poskytl tohle doopravdy domácí prostředí?

„Vedení obce na čele s panem starostou Ondřejem Schořem. Bez jejich vstřícnosti bychom mohli sotva existovat."

Prý jste se na tomto svém skoro druhém domově výrazně spolupodíleli po povodních?

„Rádi jsme přiložili ruku k dílu, aby následky velké vody byly co nejdříve odstraněny."

Zbývá ještě doplnit?

„Pozvánku, že dveře do našeho klubu jsou pro všechny zájemce otevřené dokořán!"¨

Mojmír Strachota