Sezóna 2015 – 2016 skončila teprve nedávno. Jak její průběh hodnotíte?
Naše sezóna ještě úplně neskončila, skončí až po kvalifikací do nadregionální soutěže v kategorii U17, do které se chceme kvalifikovat s naším B týmem. Úplně poslední akcí sezóny bude závěrečné vyhodnocení, které je spojeno s oslavami 70. výročí basketbalu v Litoměřicích a koná se 4. června v hotelu Koliba na Zahradě Čech. Ovšem hlavní sezóna je opravdu za námi a ačkoliv jsme nezískali žádnou z medailí, účastnili jsme se ve třech kategoriích závěrečných turnajů MČR – v U13, U15 a U17. Vesměs jsme obsadili čtvrtá, bramborová místa, kterých si však velmi vážíme.

Jak jste schopni v relativně malém městě získat dostatečný počet kvalitních hráčů?
Ukazuje se, že získat talentované děti pro sport je stále obtížnější, zároveň s tím jsou spojeny i rostoucí náklady. Abychom mohli obstát jako sportovní basketbalové centrum MŠMT pro Ústecký kraj se sídlem v Litoměřicích, musíme nabídnout spolupráci všem basketbalovým talentům v kraji. Stejný trend je ve všech dalších krajích v republice.

Oproti velkým městům, jako jsou Praha, Brno, Ostrava, Pardubice máme jednu velkou nevýhodu. Jsou to vzdálenosti, které musíme překonávat, abychom hráče dostali na trénink, zatímco ve velkých městech se jezdí městskou dopravou. Rodiče se celkem oprávněně bojí internátního života dětí, které jsou mimo jejich dosah a já se jim ani nedivím. Na trenérské poradě jsme již začali s přípravou další sezóny. Budeme hrát tři extraligy a čtvrtou budeme hrát jako výběr Ústeckého kraje v Chomutově.

Budete něco měnit v tréninkových metodách tak, aby zacinkala konečně nějaká medaile?
Jak jsem již zmínil, pokládám naše výsledky za velmi kvalitní, i když jsou to „jen" čtvrtá místa v republice. Nechceme usnout na vavřínech a naši práci ještě více zdokonalíme, aby tyto výsledky byly trvalejšího rázu. Ukazuje se, že bude třeba do tréninku zařadit daleko více posilování a atletické přípravy ve smyslu získání lepších dynamických parametrů hráčů.

Práce kondičního trenéra pro celý průběh sezóny bude nezbytná. Zároveň bude potřebná spolupráce s fyzioterapeutem, který by měl dohlédnout na rehabilitaci hráčů a doléčení zranění. Nebývalé množství úrazů, zejména kolen a kotníků, které jsme zaznamenali v uplynulé sezóně, je varující. Potřebovali bychom i kontaktního lékaře, který bude zdravotní problémy hráčů řešit od jejich vzniku až do konečného doléčení.

Kdy začnete s přípravou na sezónu 2016 – 2017?
V tomto období jsme provedli roztřídění hráčů do kategorií, kontaktujeme rodiče talentovaných dětí v kraji k doplnění týmů, doléčujeme zranění a i my jako tým, který celou sezónu zajišťuje organizačně a trenérsky, se musíme dát dohromady. Tréninky začnou v průběhu srpna, soutěže začínají začátkem října. Mezi tím absolvujeme přípravná utkání a nějaké turnaje, abychom si na sebe v novém složení týmů zvykli. Teď jsme všichni unaveni, ale začátkem srpna už se opět budeme těšit na novou sezónu.

Budete letos organizovat oblíbený basketbalový kemp v Litoměřicích?
Ano, kemp organizujeme v termínu od 10. do 15. července 2016. Kapacita je omezená na 60 účastníků. Trenérsky bude zajištěn litoměřickými trenéry a litoměřickými hráči, kteří hrají nejvyšší soutěž v různých týmech. Je to brácha Michal, Šimon Ježek, který s Děčínem obhájí druhé místo v nejvyšší soutěži a Pavel Grunt, hráč USK Praha.