Pořadatelé již desátého ročníku – Deníky – Litoměřický Deník společně s Okresním sdružením Českého svazu tělesné výchovy ve spolupráci s Městem Litoměřice – připravují slavnostní vyhlášení výsledků na 1. února 2010 do Domu kultury v Litoměřicích.

Při něm bude vyhodnoceno deset jednotlivců dospělých (nad 18 let), pět mládežníků (do 18), tři kolektivy dospělých, tři mládeže, jeden handicapovaný a jeden seniorský (veteránský) sportovec.

Návrhy zasílali v prosinci TJ, SK i jednotlivci na adresu OS ČSTV v Litoměřicích. Na základě těchto návrhů byl následně sestaven ucelený přehled sportovců, kolektivů i jejich úspěchů.

Ten je předkládán k posouzení také široké čtenářské i sportovní veřejnosti v tisku (další vyjde v tomto týdnu). Upozorňujeme, že tento seznam ještě nemusí být konečný a je i nadále aktualizován na základě podkladů, které ještě poskytnou navrhovatelé pořadatelům populární ankety.