Oddíl má bohatou tradici, hrálo se již v 60. letech minulého století. Na začátku 90. let hrál oddíl v Nových Kopistech pod vedením nedávno zesnulého Josefa Hocka. Od roku 1996 byl aktivní v sokolovně. V roce 1998 oddíl zcela změnil systém práce. Vybudoval si hernu stolního tenisu v tělocvičně sokolovny, která byla dlouhodobě nevyužita.

Do vedení se zapojili hráči z Litoměřic a okolních obcí. Velkou zásluhu na tom má Bohuslav Fridrich. Ve spolupráci s předsedou Josefem Hockem vytvořili pět družstev mužů a jedno žen, které hrálo tři roky II. ligu. Postupně získával oddíl další hráče z okolí města, protože podmínky jsou v Terezíně na dobré úrovni. Důkazem je fakt, že oddíl měl v sezoně 2006/2007 pět týmů, startoval v krajské soutěži, jedno družstvo v OP I. třídy, jedno v OP II. a dvě v OP III. třídy. V tomto roce postoupilo A družstvo do KP I. třídy, jedno do OP I. třídy a jedno do OP II. třídy. Hráči patří současně k nejlepším v okresním přeboru.

„Naše družstva se těší respektu soupeřů a dodržují pravidla sportovní etiky a jsme přesvědčeni, že i kvůli tomu s námi ostatní rádi hrají. Oddíl, který má třicet aktivních členů, velmi dobře spolupracuje s okresním svazem stolního tenisu,“ pochvaluje si starosta TJ Sokol Terezín Bohumil Kožíšek. „Velmi si vážím našich hráčů, kteří jsou z velké části z Litoměřic, z Terezína, Nových Kopist, Travčic, Neštěmic, Bohušovic, Velkých Žernosek. Podle mého názoru vůbec nezáleží na tom, odkud do oddílu přicházejí hráči, ale spíš na tom, jak se snaží reprezentovat sebe i svou tělocvičnou jednotu.“