Nejčastější příčinou nehod přitom byli sami řidiči (1028), 18 jich zavinili chodci, 15 pak řidiči nemotorových vozidel. Rovných 182 nehod, ke kterým policisté vyjížděli, zavinil střet se zvěří. Alkohol u viníka dopravní nehody policisté zjistili ve 45 případech.

Odhad škod je přes 50 milionů, reálně jsou ještě vyšší

Škoda na vozidlech v roce 2015 dosáhla částky 50,2 milionu korun, jiné další škody způsobené při dopravních nehodách činily téměř 2,4 milionu korun. Celková výše udělených pokut dosáhla 489 tisíc.

„U škod se jedná pouze o odhad policistů. Reálně zřejmě budou ještě vyšší," okomentoval statistické údaje za loňský rok šéf litoměřické dopravní policie Jaromír Galia.

Pokud je nehoda zaviněná řidičem, nejčastějšími příčinami jsou stále způsob jízdy (686) a rychlost (176). Následuje nedání přednosti v jízdě (163), v 17 případech pak předjíždění. Technickou závadou vozidla byla loni způsobená jediná dopravní nehoda.

Nejčastějším místem, kam litoměřičtí dopravní policisté museli v roce 2015 v souvislosti s nehodami vyjíždět, byly místní komunikace (367), poté silnice II. (359), III. (307) a I. třídy (199). 3 nehody řešili na dálnici, jen 2 se udály na polní či lesní cestě, 13 pak na parkovišti. Z 1250 nehod se jich 700 stalo v obci, 550 mimo obec.

Vedle nehod dopravní policisté v loňském roce ovšem řešili také 4 319 dopravních přestupků. Nejčastějším prohřeškem řidičů motorových vozidel bylo nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržného systému (1070) a rychlost (1036). 536 řidičů se provinilo držením hovorového zařízení (mobilu) za jízdy či špatným technickým stavem vozu (544).

U 61 řidiče policisté zjistili požití alkoholu, v 66 případech pak užití jiné návykové látky. Podle Jaromíra Galii se přitom jedná jen o špičku ledovce. Řidičů pod vlivem drog přibývá.

Trestné činy v silničním provozu se podle statistiky za rok 2015 týkaly alkoholu (23) nebo maření výkonu úředního rozhodnutí (51). Řízení bez řidičského oprávnění je přestupek, policisté se jím vloni zabývali 47 krát.