Škoda způsobená kolizemi dosáhla výše 785 000 Kč. Nejčastější příčinou tohoto týdne se stala opomenutá přednost 
v jízdě ve třech případech. Dvakrát se objevila nepřiměřená rychlost, jedenkrát nesprávné předjíždění společně s nesprávným způsobem jízdy.  Zbylých dvanáct příčin spadlo do kategorie blíže neurčených. Alkohol byl zjištěn u jednoho účastníka silničního provozu.

Ve stejném období minulého roku došlo na litoměřických silnicích k většímu počtu dopravních kolizí. Během dvaadvaceti událostí byly zraněny tři osoby lehce, jedna těžce.

O lidský život nikdo nepřišel. Škoda napáchaná neshodami na silnicích dosáhla hranice 1 102 000 Kč. Příčinám vévodila nepřiměřená rychlost 
v šesti případech.