Nejpozději do roku 2023 chce Ústecký kraj ukončit provoz domova důchodců na zámku v Milešově. Důvodem je nevyhovující stav objektu. Seniory, kteří domov obývají, tak čeká stěhování do jiných zařízení. Zámek tyčící se na skále na úpatí Milešovky chce kraj následně jako zbytný majetek nabídnout k prodeji nebo pro něj případně hledat jiné využití.

Podobného historického objektu se hejtmanství snaží už několik let zbavit formou veřejné dražby také v Liběšicích. Prostory tamního zámku sloužily jako ústav pro mentálně postižené muže do konce roku 2015. Prázdnou památku nabízí kraj za desítky milionů v opakujících se licitacích už čtyři roky. Zatím bezúspěšně.

Domov důchodců na zámku v Milešově postupně ukončí svůj provoz. Kraj chce objekt opustit nejpozději do roku 2023 a následně ho zkusit prodat.
Kraj se chce zbavit domova v Milešově, senioři opustí zámek do dvou let

Stejný osud nyní zřejmě čeká i milešovský zámek. Je to škoda.

V minulosti bývala tato sídla ozdobou a srdcem vsí kde stojí. Pokud zůstanou opuštěné a neudržované budou chátrat a jejich obnova bude do budoucna velmi složitá a nákladná.