Přitom naplánovaný harmonogram rozvolňování fungování škol se obnovením výuky v těchto zařízeních zprvu vůbec nezabýval. Panovaly totiž obavy, že u dětí s mentálním postižením bude obtížné dodržet rozestupy a další hygienické předpisy. Rozhodnutí padlo až minulé pondělí. Vláda tak vyhověla rodičům dětí s hendikepem, či nebo poruchou autistického spektra, kteří po obnovení výuky v kolektivu volali.

„Ve speciální škole máme děti s různými druhy postižení, tam to omezení chápu, v praktických školách máme však žáky, kteří jsou například jen hyperaktivní a ti by se do lavic vrátit mohli,“ vysvětloval ještě před schválením tohoto kroku ředitel Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Litoměřicích, pod kterou spadají i praktické školy v Lovosicích a v Úštěku, Jan Preiss.

Je dobře, že si vláda na děti se speciálními vzdělávacími potřebami nakonec vzpomněla. Jejich dlouhodobé odloučení od běžné výuky by do budoucna mohlo vyvolat problémy, především u dětí ze sociálně slabších rodin.