Úklidy tu organizují obce, firmy, organizacei jednotlivci. Například v Dolánkách nad Ohří svou pozornost zaměří na les a oblast podél řeky. Ve Štětí v oblasti přírodní památky Bílé stráně se zase dobrovolníci chystají uklidit letitou skládku.

Hlavním tématem letošního celosvětového úklidového dne jsou cigaretové nedopalky. Jedná se o nejrozšířenější, volně odhozený odpadek na světě. Lidé jich mimo odpadkové koše vyhodí každou vteřinu až tři sta kilogramů. Jeden „vaťan“ se pak v přírodě rozkládá zhruba 15 let.

Je škoda, že se do takových úklidových akcí v drtivé většině nezapojují sami původci nepořádku, kteří při procházkách odhazují nejen nedopalky, ale i další odpadky. Mnozí z nich by si pak možná uvědomili, že čistá příroda i veřejná prostranství se od smetí neuklidí sama, ale naopak to dá pořádně zabrat.