Na Mostné hoře v Litoměřicích uschly a odumřely v posledních letech desítky stromů. Město jako vlastník pozemků by soušky, které na místě oblíbeném pro procházky hrozí pádem, rádo pokácelo. Ale zatím nemůže. Proti jeho záměru se už podruhé odvolal spolek věnující se ochraně životního prostředí, Ústecké šrouby.

Jádrem sporu o kácení na vršku, který patří do oblasti Chráněné krajinné oblasti České středohoří je strom označován jako takzvaný doupný. Torzo buku bez koruny s dutinami mohou jako hnízda nebo úkryty využívat různí živočichové. A právě tento strom chtějí ochranáři zachovat. Jenže dutiny jsou neobydlené a město má povolení ho pokácet.

Otázkou je, zda se rozpor podaří vyřešit do doby, než se v oblíbeném lesoparku stane nějaké neštěstí.