Festival se v předchozích letech konal v lesoparku „Osmička“ v Lovosicích a v polovině července měl na stejném místě proběhnout již počtvrté. Pořadatel jej však zrušil. Jak uvádí na FB profilu akce: „S vedením města Lovosice jsme se nedokázali dohodnout na podmínkách nezbytných pro konání této akce v prostorách lesoparku.“

Město pořádání akce povolilo jen s podmínkou, že skončí v 1 hodinu ráno. Což, vzhledem k tomu, že na plakátech stálo, že akce končí ve 3 hodiny ráno, byl pro pořadatele problém. “Nejprve byla vyhláškou doba konání akce stanovena do jedné hodiny po oba dny, což by nejspíše nepřineslo plnohodnotný zážitek z návštěvy této události, a poté byly stanoveny podmínky, které jsou pro nás bohužel nesplnitelné,“ uvedli.

Mezi fanoušky se okamžitě spustila vlna kritiky lovosického úřadu. Jaké jsou ony podmínky, nikdo pořádně neví, ale „veřejným tajemstvím“ je, že u loňského ročníku policie ČR zjistila nejméně deset prohřešků. Ať už to byli mladiství, podávání alkoholu a dokonce i lehkých drog.

Pořadateli však svitla nová naděje v tom, přesunout festival z Lovosic do nedalekého Terezína a začaly nové přípravy a prohlášení, že bude možné přidat jednu další stage, několik barů, zvětšit prostor kempu a umožnit vstup do areálu více návštěvníkům. Nakonec se však festival nekoná ani v Terezíně a byl definitivně zrušen. Slovy pořadatele: „17 dní před začátkem akce nám bylo oznámeno, že dříve udělené povolení pro konání akce v pevnosti města Terezín, bude Radou města zrušeno.“ A facebookoví komentátoři opět spustili vlnu kritiky na hlavu starosty Terezína René Tomáška.

Podle starosty Terezína se však má věc trochu jinak. “Akce byla nejprve povolená, to je pravda, avšak pouze za předpokladu, že nedojde k porušení nočního klidu,“ potvrzuje starosta René Tomášek a dodává, že později se mu pořadatel akce ozval s tím, že by rád, aby akce pokračovala i po 22. hodině. „Panu Vávrovi jsem oznámil, že tuto výjimku musí schválit Zastupitelstvo města, které tak ale pravděpodobně neučiní. Přesto ať pošle novou žádost. Žádnou další žádost jsme však nedostali,“ upřesňuje Tomášek.

Nebyly to tedy Lovosice ani Terezín, kdo akci přímo zrušily. Města mají své vyhlášky a nastavená pravidla a ta se mají dodržovat. V obou případech festivalu „Osmička“ města akci povolila, ovšem za určitých podmínek. Lovosice byly dokonce ochotné udělit výjimku z městské vyhlášky. Kde byl tedy problém?

Je opravdu tak velký rozdíl skončit v jednu hodinu ráno nebo ve tři? Není, mnozí pořadatelé nemají problém skončit ve vyhláškou stanovených 22 hodin. Nebo je problém neumožnit na akci vstup osobám mladším 18ti let? Možná ano, protože čím více prodaných lístků, tím větší zisk. A vážně by peníze stály za tím, že je lepší akci úplně zrušit, než ji o dvě hodiny zkrátit? Fakt je, že pravidla se musí dodržovat a pokud toho nejsou pořadatelé akcí schopní, nemají házet vinu na druhé.