Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Možná, že to firma Nestlé opravdu myslela dobře, když za účelem recyklace vyhlásila sběr kávových kapslí. Anebo jde z hlediska dopadu na životní prostředí o velmi nedomyšlený marketingový tah.

Z hlediska životního prostředí je nejhorší možný způsob, kterak si uvařit kávu, použít kávové kapsle. S každým šálkem vzniká jako vedlejší produkt kávového požitku prázdná plastová nebo hliníková nádobka s hliníkovým víčkem.

Nejjednodušší způsob je víčko odtrhnout a spolu s dalším hliníkovým odpadem jej sbírat. V případě Litoměřic je možné ho následně hodit do kontejneru na (jakékoli) kovy ve sběrném dvoře. Firma, která kovy vykupuje, si to později pomocí magnetu vytřídí. Hliník skončí v Děčíně a nakonec se promění v automobilové díly. Plastová kapse se dá vhodit do kterékoli popelnice určené na plast. V rámci sběru a recyklace plastů patříme v EU mezi špičku.

Kapsle z Litoměřic poputují do Brna, kde se oddělí hliník a plast půjde na Pardubicko do Lázní Bohdaneč.
Recyklace kávových kapslí z Litoměřic stále nezačala. Lidé jich odevzdali málo

Anebo je tu druhá možnost, kterou preferuje firma Nestlé. Použitou kávovou kapsli vyhodíte do speciální popelnice, kde bude řadu měsíců čekat, až jich bude dost na převoz z Litoměřic do Brna, kde se zpracuje hliníková část. Plastový zbytek se naloží a vypraví se zpět. Nedojede až do Litoměřic, ale skončí na Pardubicku ve firmě zpracovávající plast.

Dost možná, že kapsle už jednou kolem projela cestou do Brna. Smutné na tom je, že kontejnery na plasty jsou na každém sídlišti. Snaha recyklovat plast a hliník z kávových kapslí se tak zvrhává ve zbytečné, mnohasetkilometrové cestování odpadků skrz republiku. A přitom by stačilo jen nesnažit se honit PR a nechat lidi, aby si své odpadky vytřídili bez zbytečných komplikací tak, jak jsou zvyklí.

Ekologie je věda, která studuje organismy a používá tvrdá data. Ekology zajímá vztah živých organismů mezi sebou a jejich prostředím. Proto je věta „děláme něco pro ekologii“ podobně smysluplná jako „děláme něco pro fyziku“. Pojem „ekologie“ a „ekologický“ se ale v běžné mluvě stal téměř synonymem pro problematiku životního prostředí. Skutečný ekolog bude mít v ruce lupu, s níž zkoumá půdní breberky, a ne lano, kterým se bude přivazovat ke stromům, aby zabránil jejich kácení.