Podle průzkumu České školní inspekce se bezmála deset tisíc žáků základních a středních škol do žádné formy distanční výuky nezařadilo. Mezi hlavní důvody patřilo chybějící vybavení, absence připojení k internetu a v neposlední řadě nezájem. Jednalo se hlavně o případy ze sociálně znevýhodněných rodin. Učitelé ze škol, kde žákům chyběla odpovídající výbava na on-line výuku se však snažili zajistit spojení i jinými způsoby. Jenže kde není vůle, není ani cesta a někteří rodiče s kantory nekomunikovali vůbec.

Přitom právě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, je vzdělání zásadním krokem k tomu, aby v budoucnu nemuseli opakovat vzorce způsobu života svých rodičů.

Pokud na podzim přijde druhá vlna epidemie koronaviru, jak avizují někteří odborníci, bylo by na místě, aby ministerstvo školství a potažmo vláda připravily mechanismy, jak při případném opětovném uzavření škol zajistit stejné podmínky vzdělávání pro všechny bez rozdílu.