Žáci francouzského jazyka připravili následující program. První části dne se zúčastnili druhostupňové děti uvnitř školy, kde se vystřídaly celkem ve čtyřech ateliérech. První z nich seznamoval jeho návštěvníky s hlavními městy frankofonních destinací, druhý byl v duchu známých francouzsky hovořících osobností, třetí se zmiňoval o frankofonních státech a konečně ve čtvrtém se žáci mohli dozvědět více o frankofonii samotné.

Den frankofonie na ZŠ Masarykova

Po desáté hodině se akce přesunula na školní zahradu, kde se připojily děti z prvního stupně. Čekalo tam na ně zprvu několik stanovišť, kde si mohly zahrát hry frankofonních zemí, vyrobit si vlastní suvenýr, zatančit si v rytmu frankofonní hudby nebo ochutnat vybrané pokrmy francouzské kuchyně.

Nakonec následovalo krátké divadelní představení v podání žáků francouzštiny, včetně ukázky šermu díky šermířům z naší školy.

Den frankofonie na ZŠ Masarykova

Velký dík patří za organizaci dne Sophie Beaujean z Francie, která vyučuje na Masarykově ZŠ toto pololetí francouzštinu. Díky ní se akce zúčastnila také paní Florence Saint-Ygnan z pražského Institut francais, která nejenže přivezla užitečné odměny pro žáky učící se francouzsky, ale také přislíbila v budoucnu další spolupráci s naší školou. Poděkování patří rovněž sponzorům, paní učitelce Filipové, žákům pověřeným přípravou akce a některým rodičům, bez kterých by se podobný den mohl jen těžko obejít.

Pavel Vrána