K hostům patřil například současný náčelník ženijního vojska Armády České republiky plukovník gšt. Ing. Jiří Lustyk, starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, místostarosta Ing. Pavel Grund či jeden z posledních velitelů ženijní brigády, plukovník v záloze Ing. Rostislav Jaroš.

Letošní rok je i 10. výročím založení Klubu přátel ženijního vojska v Litoměřicích a Terezíně, sdružujícím asi osmdesát členů. Jeho předsedou je plukovník ve výslužbě Ing. Václav Lepší, který oslavu zahájil. „Přestože byla 51. ženijní brigáda zrušena, nepodařilo se ji vymazat z paměti lidí, kteří s ní spojili své osudy, ať již na krátkou dobu nebo na celý život. Zůstala navždy zapsána ve vědomí všech bývalých příslušníků i obyvatel města Litoměřic."

Deset bývalých příslušníků ženijní brigády obdrželo z rukou plukovníka Lustyka pamětní odznak 15. ženijního pluku III. stupně za dlouhodobou spolupráci a přínos pro ženijní vojsko AČR. Odznak za podplukovníka Karla Marečka, jemuž byl udělen in memoriam, převzal jeho syn. Současně plukovník Lustyk seznámil všechny přítomné s úkoly a rozvojem současného ženijního vojska.

„Ženijní vojsko se nepřetržitě připravuje k plnění úkolů ženijní podpory a profesionalita jednotek je trvale zvyšována v rámci výcviků a mezinárodních cvičení s koaličními partnery." Zdůraznil, že z Litoměřic současní ženisté zcela nevymizeli, protože je pro jejich výcvik neustále využíváno vodní cvičiště u řeky Labe.

V závěru oslavy pamětníků Ing. Lepší popřál současné generaci ženistů, aby pokračovali v těch nejlepších tradicích ženijního vojska, položených v období vzniku našeho samostatného státu a za II. světové války. „Aby tak jako my mohli jednou se ctí vzpomínat na službu u svého útvaru a s hrdostí říci: Sloužil jsem u ženistů."

Zpracovala kapitánka Mgr. Miroslava Štenclová, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku.