Co lze vytknout záměru výstavby malé vodní elektrárny u Štětí? Alespoň proti tomu, jak stavbu prezentují její realizátoři, asi těžko něco namítat; jde o jednoznačně ekologický zdroj energie, navíc prostředky z prodeje takto získané elektřiny nebudou „utopeny“ v démonizovaném nadnárodním elektrogigantu, ale pomohou dětem v hospicu a jejich rodičům.

Jsem si vědom toho, že někteří ekologové a místní patrioti by se mnou nesouhlasili, ale lokalita, kde má podle dostupných informací ke stavbě dojít, nepatří z ekologického pohledu mezi „top chráněná“ místa.

Pokud postupem času nepřiplují informace, které by ty současné pošpinily, nelze než popřát projektu malé vodní elektrárny mezi Štětím a Račicemi (a jemu podobným) úspěšnou realizaci a nic nenarušující provoz. Prostředky ze soukromého sektoru jsou přesně to, co sociální oblast nyní, v době vysokých schodků státního rozpočtu a navazujících úspor, potřebuje.