Se sběrem bioodpadu od obyvatel a jeho následnou ekologickou likvidací – přeměnou na hnojivo v kompostárně chtějí letos začít také v Roudnici nad Labem. Podle mého názoru je to výborná zpráva alespoň tedy pro obyvatele ulic, ve kterých bude projekt realizován.

Ze zkušeností známých bydlících v Litoměřicích vím, že je tato forma sběru odpadu, který mnohdy patří k objemnějšímu, velice vítaná a nyní také oblíbená. Pro odpad si k nim pracovníci technických služeb přijedou, sami naloží a odvezou.

Navíc mají dobrý pocit z toho, že jejich hromádka posekané trávy, nebo shrabaného listí nepřispěje k dalšímu růstu klasických skládek odpadu. Nezbývá než Roudnickým pogratulovat a doufat, že se do sběru bioodpadu zapojí další města a obce.