Stačí jen mrknout na internetu do Wikipedie a dozvíte se, že Advent (z lat. adventus příchod) je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se Advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. V západní tradici je Advent i dobou zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Dnes je však advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době ztišení nelze mluvit. Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí, děti otevírají obvykle adventní kalendář. Konec exkurzu.

I když po onom zklidnění asi touží každý z nás, doba tomu nepřeje. Maminky hospodyňky jsou na infarkt, aby stihly vygruntovat a napéct vánoční cukroví. Tatínci jako každý rok nechají nákup dárků na poslední chvíli, aby v lidmi přeplněných marketech nakonec hartusili ve frontách u pokladen. Zkusme to letos jinak. Ztišit se uvnitř sebe. Pak se budeme na Vánoce opravdu těšit.