Poté, co téměř všechna média informovala o potížích, které městu vznikly s neuvolněním před pěti lety dokončenými, ale dosud z velké části neuvolněnými startovacími byty, se takový krok může zdát překvapivý. Štětí totiž za samotný objekt zaplatí šest milionů a dalších možná deset investují do přestavby ubytovny na byty. Město se však nemůže po zkušenosti s rodinami, kterým v říjnu končí nájemní smlouva ve třech domech v Okružní ulici a nemají kam jít, otočit k mladým zády. A toho si je radnice ve Štětí vědoma. Proto vzniknou další byty z někdejší ubytovny, jejíž dispozice umožní poměrně snadnou a co se týče nákladů přijatelnou přestavbu. A co víc: umožní i vybudování několika bezbariérových bytů, na které investoři kupodivu stále ještě poměrně často zapomínají. Takovému záměru nelze než zatleskat.