Zarážející však je, že zástupci participujících obcí sice schválili znění výzvy potřebné k vyhlášení výběrového řízení na provozovatele, ale uzávěrka nabídek je už 2. dubna. Dosaďte si: teprve schválili znění výzvy potřebné k vyhlášení výběrového řízení. Taková „rychlovka“, a asi nejen v českých vodách, vyvolává otázku, jestli za tím něco není… V tomto případě: není „náhodou“ již vybrán provozovatel a nebude výběrové řízení víceméně pouze formální?

„Předběžně víme o čtyřech zájemcích, kteří by chtěli provozovat veřejnou lodní dopravu v úseku Roudnice nad Labem – Litoměřice – Ústí nad Labem,“ informoval místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík, jak se mohl čtenář dozvědět v sobotním vydání Deníku. Dozvěděl se také, že „o vítězi rozhodne kvalita poskytovaných služeb a ekonomická výhodnost nabídky“. Věřme tomu.

Projekt na turistické oživení míst v Portě Bohemice, který se výrazně dotkne především sídel na Litoměřicku, se objevil teprve nedávno. Rozumím tomu, že všichni zainteresovaní mají zájem nepromeškat ani týden ze sezony. Sezony, jak každý doufá, zalité sluníčkem, s co nejvyšším počtem teplých dnů. Rychlé výběrové řízení ale příliš důvěry v jeho objektivitu nebudí.