Poznámka: Děti rodičů nežijících na Litoměřicku najdete v anketách příslušného okresu.