Umět hrát na nějaký hudební nástroj je jako znát další jazyk. Podobně to platí pro „jazyk výtvarný“ i pro další obory. Naučit se je nabízí opět po roce Základní umělecká škola v Litoměřicích. Středu 16. května totiž stanovila jako den zápisu nových žáků. Od 13 do 19 hodin je zve k talentovým zkouškám, které se konají v objektech školy v Masarykově ulici.

Nabídka školy je skutečně široká v oborech hudebním, literárně dramatickém, výtvarném a tanečním. Ze zkoušek vůbec nemusíte mít strach. Učitelé rozpoznají, zda a k čemu má to které dítko vlohy. Ty pak mohou už jako žáky rozvíjet studiem u kvalifikovaných učitelů, kteří jsou většinou i výkonnými umělci.

Mladí adepti získají um a znalosti, které jim rozšíří obzor a obohatí život. Umění totiž člověka zušlechťuje, dále kultivuje jeho duši a otevírá i dveře k lidským srdcím. Je to vlastně další způsob komunikace. Říká se, že kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. V přeneseném smyslu to určitě platí také pro obory umělecké, které ZUŠ vyučuje.

Miroslav Zimmer