Pivní soutěž
Akce, která letos nabídne také soutěž v pití piva, vznikla ve spolupráci s ústeckou univerzitou ve skromných podmínkách, ale z velkého nadšení. V začátcích ji navštěvovaly jen stovky lidí, během let se však setkávala se stále větší oblibou návštěvníků a ča sem narostla do obřích rozměrů.

„Své umění zde předvedou mistři cechu sklářského, hrnčířského, tkalcovského, kožedělného a keramického. Přijedou ale též bylinkáři, dráteníci, výrobci šperků ze dřeva, mědi a skla, kováři či krajkářky z celé ČR,“ slibují pořadatelé. „Jarmark ale není klasická pouť. Ukazuje práci řemeslníků, nenabízí ale umělohmotné hračky či cukrovou vatu,“ upozornili.

„Z řemeslníků nikdo nový nepřijede. Je to právě naopak – zveme ty osvědčené, u nichž víme, že mají kvalitní výroky, ukáží lidem, jak se co dělá, a vše jim také vysvětlí a poradí. I kvůli nim návštěvníci opakovaně na jarmark přijíždějí, aby si doplnili kolekce některých jejich výrobků,“ prozradila Lenka Pizingerová.

Kočár i poníci
Na děti čekají v rozkvetlém skanzenu poníci, houpačky i kolotoče, rodiny mohou využít možnost projížďky kočárem taženým koňmi do údolí Lučního potoka stranou ruchu jarmarku. „Uvidí tak například i to, jak jsme opět pokročili se stavbou, respektive rekonstrukcí historického mlýna z 19. století,“ uvedla spolupořadatelka akce.

Ale ani s účinkujícími nebude nuda. Staročeské písničky, kuplety připomínající hity Karla Hašlera, zazpívá opět na zubrnické návsi trio Pouličníci.
Návštěvníci se mohou těšit na zbrusu nové představení ústeckého – původně studentského – divadla Zrakoplav, které mívá premiéru vždy v zubrnickém skanzenu. Událost by to v podání tohoto jedenáctiletého souboru mohla být také proto, že to bude letos nejspíše již naposledy. Tak ale o svých vystoupeních ve skanzenu mluví každý rok…

Divadla, hudba
Návštěvníci na jarmarku uvidí také divadlo Trakař, poněkud šílené teplické Panoptikum Maxe Fische, které jistě nezapomene na svou mořskou pannu ani na přetahování s lítým medvědem. I ústecké Orangutánní dividlo, které – stejně jako Zrakoplav – vzniklo díky a kvůli vystoupení pro zubrnický jarmark – se chystá pobavit návštěvníky svým divadelním kusem.

Bude opět tak krvavý jako v letech předchozích, nebo zahrají „na veselejší notu“? Uvidíme…

V sobotu zahájí veselí krásnolipský folklorní soubor Dykyta, který – jak jeho vedoucí přiznávají – má už v zubrnickém skanzenu domovské právo.
„Na neděli letos opět zveme výbornou Krušnohorskou dudáckou muziku z Mostu. Loni jsme ji vzali spíše na zkoušku, aby ukázala co umí. A přesvědčili jsme se – spolu s návštěvníky – o tom, že umí pobavit podobně jako Dykyta. Je zajímavá i tím, že hraje také na netradiční hudební nástroje,“ byla spokojena Lenka Pizingerová.

Tam i zpátky
Kromě pravidelných linkových spojů pojedou po oba dny z Ústí – autobusového nádraží do Zubrnic mimořádné autobusové spoje v 9.00 a 10.30 hodin.
A zpět ze Zubrnic do Ústí také v sobotu i v neděli mimořádné autobusové spoje ve 12.55 a 16.00 hodin.