"Za stávajících podmínek nejsme schopni zrealizovat program a zajistit kulturní akci dostatečné úrovně. Rozhodly jsme se tak všechny subjekty, které se v Litoměřicích zapojují Oblastní muzeum v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění, Knihovna K. H. Máchy a informační centrum,“ informovala Pavlína Gutová z litoměřické muzea.

V Gotickém dvojčeti proběhne pouze představení Nedopečený koláček.