Od pátku do neděle bude na turisty čekat velké množství pouťových atrakcí, doprovodný kulturní program, soutěž parašutistů i hudebních kapel a mnoho dalších akcí. Očekávají se desetitisíce návštěvníků.

„Řípská pouť je přístupná z několika různých stran. Mnoho lidí dříve prošlo bez placení. V té době se počet návštěvníků pohyboval okolo čtyřiceti tisíc. Po zavedení turniketového sytému se zpřesnila čísla počtu návštěvníků – je to již okolo padesáti tisíc,“ uvedl starosta obce Krabčice Jiří Šimáček.

Letošní ročník pouti nabízí kromě pestrého doprovodného programu také „charitativní“ akci pro děti. Několik hodin před samotným otevřením akce veřejnosti se atrakce otevírají dětem ze škol, domovů i ústavů. Jakákoliv skupina dětí s doprovodem bude mít před oficiálním otevřením pouti možnost svézt se na pouťových atrakcích zdarma. „Je to jakási charitativní akce. Podařilo se nám domluvit se s provozovateli některých atrakcí, že dvě hodiny před zahájením samotné pouti děti zdarma povozí. Nechceme přitom rozlišovat, zda se jedná o děti ze škol či ústavů,“ upřesnil starosta Šimáček.  

Pro skupiny dětí je tedy pouť otevřená na dvě hodiny zdarma již od 10 hodin pátečního dopoledne. Pro veřejnost začíná pouť od 12 hodin. Velké množství atrakcí doplní doprovodný hudební program, který uvedou pořadatelé na otevřené scéně na úpatí hory Říp.

V páteční podvečer vystoupí například Děda Mládek Illegal Band či revival skupin Kabát a Kiss.

V sobotu proběhne první část Paracountry festivalu, tedy „netradiční parašutistické soutěže spojené s festivalem country hudby a soutěží kapel,“ jak vysvětlil pořadatel festivalu Vlasta Dvořák. K vidění bude vyřazovací kolo parašutistické soutěže, v rámci soutěže hudebních kapel vystoupí méně známé skupiny. V rámci tohoto netradičního festivalu spojeného s poutí však vystoupí také známější umělci, jakými jsou Mandrage, Seven, zpěvák Michal Šeps v neděli pak Těžkej Pokondr a Ivan hlas Trio.

„Tradice pouti sahá až k počátku dvacátého století. Nejprve se jednalo o jakousi formu jarmarků, postupně se pouť rozrůstala od kraje úpatí  až do současné podoby. Zajímavostí je, že přestože Říp leží v katastrálním území obce Mnetěš, právo na pořádání pouti mají Krabčice. Přístup je totiž právě z této strany. S obcí Mnetěš jsme se domluvili tak, že poplatky, které si obec sama vybere právě ze svého přístupu k pouti, zůstanou obci Mnetěš,“ informoval starosta Šimáček a dodal:

„Řipská pouť je pro obec Krabčice důležitá hned z několika hledisek. Asi nejpodstatnější je příliv financí. Peníze, které obec získá z Řipské pouti, pomáhají jejímu dalšímu rozvoji. Důležitý je i rozvoj turismu.“