První z nich je vizuálně atraktivní expozice s názvem Jan Jiří Heinsch – Ve službách jezuitů. „Komorní výstava se zaměřuje na Heinschovy malby, které vytvořil pro jezuitský řád. Některé z nich jsou v galerijním prostředí prezentovány vůbec poprvé,“ uvádí kurátorka práce s veřejností Lucie Švec Kabrlová.

Všech osm rozměrných pláten však návštěvníci galerie nespatří tradičně zavěšených na stěnách, ale na ocelové eliptické konstrukci. Toto architektonické řešení Richarda Loskota doplňuje i hra světel na klenbě výstavního sálu. Tři rozměrné olejomalby Jana Jiřího Heinsche (1647–1712) se do sbírek roudnické galerie dostaly na počátku 20. století díky odkazu místního sběratele a mecenáše Augusta Švagrovského.

Výstava, kterou připravili specialisté na umění raného novověku, Tomáš Valeš z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a Martin Deutsch ze Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně, bude v Roudnici k vidění do neděle 30. ledna.

Komedie Zamilovaný sukničkář v litoměřickém divadle. V hlavní roli se představil Lukáš Vaculík
FOTO: Lukáš Vaculík se v Litoměřicích představil jako zamilovaný sukničkář

Do stejného data mohou návštěvníci v galerii v rámci výstavního cyklu ReVize vidět také výstavu Torza sochaře Martina Skalického. Jedná se o rozmnoženiny dvou plastik z galerijních sbírek. Mezi torzy jsou také odlitky reálného ženského těla. Ve čtvrtek 27. ledna od 17 hodin se navíc návštěvníci s Martinem Skalickým mohou setkat osobně v rámci komentované prohlídky.

Ten je zároveň i autorem plastiky Nedělám si strachy, která je nyní umístěná ve venkovním prostoru před galerií a evokuje postavu starého znuděného anděla.

Během komentované prohlídky provede Skalický návštěvníky svou intervencí ve stálé expozici a představí inovativní sochařskou práci v podobě užívání netradičních sochařských materiálů a postupů.