Během víkendů po celé letní prázdniny je na zámku Skalka k vidění výstava Milešov ve středověku a raném novověku. Zpracoval ji Národní památkový ústav spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Představuje výsledky pětiletého průzkumu s názvem Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.

Výstava je přístupná vždy v sobotu a v neděli od jedenácti hodin dopoledne do pěti hodin odpoledne.