Výstava samotná se bude skládat ze dvou tematických celků. První přiblíží prostřednictvím kreseb malířů Theodora Lindnera a Hanse Denka bojovou činnost a každodenní život rakousko-uherských vojáků na srbské, ruské a italské frontě. Druhý celek bude věnován bojům československých legií do konce I. světové války a budou v něm vystaveny cykly litografií Oty Matouška Zborov a Bachmač.

Výtvarná díla doplní legionářské stejnokroje, fotografie, pohlednice, dobové písemnosti, plakáty a mnoho dalších zajímavých exponátů. Jako audiovizuální doprovod výstavy byl vybrán krátký film Československé legie 1914-1920. 

Hudební doprovod bude v režii houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. V průběhu vystoupení zazní v jeho rukou unikátní historické mistrovské housle tří staletí. Výstava potrvá do 28. listopadu.